Destilovana voda

Namena

Destilovana voda je namenjena za punjenje hladnjaka motora, za punjenje akumulatora, za pripremu rastvora antifriza, za punjenje pegli na paru i paročistače.

Pakovanje

1L / 2L / 5L