Proračun količine materijala za fasadu

Površina za fasadu m2
Površina za mermerplast (kulir) m2
Početni alu profil m
Ugaona lajsna sa mrežicom m
Proizvod Količina j.m.
kg
m2
kom
m2
kg
kg
kg
kg
kg
m
m

Količine su informativnog karaktera. Potrošnja zavisi od vrste, hrapavosti i upojnosti podloge, granulacije materijala i tehnike nanošenja. Pri kupovini evroterm fasadnog sistema nudimo i beskamatni potrošački kredit sa rokom otplate do 24 meseca.

NAMENA:

Evroplast je fasadni dekorativni malter u obliku bele paste ili nijansiran, spreman za upotrebu. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje zidne površine od betona, mineralnih maltera, fasadnih termoizolacionih sistema itd. Otporan je na atmosferske uticaje i UV zračenje. Proizvodi se u dve varijante kao zaribani ili kao zaglađeni malter i u više debljina zrna: 1,5mm, 2mm.

SASTAV:

Sadrži reakcionu smešu 5-hloro-2-metil-4-izotiazolinon-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).

PRIPREMA I UGRADNJA:

Površina na koju se nanosi Evroplast treba da bude ravna, suva i čista, bez masnoća i slabo vezanih delova. Pre nanošenja Evroplast-a potrebno je na zid naneti Akrilni Primer u boji Evroplast-a čime se osigurava dobro prianjanje maltera za podlogu. Evroplast se dobro promeša, po potrebi može se razrediti vodom (max 1% vode, odnosno 250 ml na kantu od 25 kg). Pre upotrebe ga treba dobro promešati da masa postane homogena i da bi se granulati pravilno rasporedili u celoj masi. Nanosi se gletaricom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i finalno obrađuje. Pre nanošenja potrebno je organizovati raspored radnika (fasadera) koji će nanositi malter. Fasaderi treba da se postave jedan iza drugog sa leva na desno radeći u fazama i tako po svakoj etaži. Evroplast se nanosi čeličnom gletaricom i špahtlom kao pomoćnim alatom. Nakon nanesenih 2-4m pristupa se drugoj fazi. Čistom gletaricom pod uglom od 30 skidamo sav višak materijala i vraćamo ga u kantu. Na zidu treba da ostane materijal samo u debljini najvećeg zrna u malteru. ZAGLAĐIVANJE I ZARIBAVANJE: Nakon određenog vremena (koje zavisi od temperature i vlažnosti vazduha) a u optimalnim uslovima za oko 5 min. nakon skidanja viška pristupa se poslednjoj fazi, tj. ZAGLAĐIVANJU ili ZARIBAVANJU maltera. ZAGLAĐIVANJE postižemo čeličnom gletaricom, koja mora biti čista, tako što je postavimo pod uglom od 90 , u odnosu na podlogu pažljivim kružnim pokretima ,,zaglađujemo” malter tako da ne dolazi do pomeranja zrna na zidu. ZARIBAVANJE se vrši plastičnom gletaricom tako što je postavimo pod uglom od 90 u odnosu na podlogu i kružnim pokretima pomeramo zrna do željene strukture. Pokreti moraju uvek ići u istom smeru, jer u suprotnom nećemo dobiti željenu strukturu. Zaribavanje se može vršiti i drugačijim pokretima, npr.: vertikalnim, horizontalnim, kosim i sl. pokretima. IZRADA PREKIDA NA FASADI: Ako želimo da napravimo prekid fasade na nekim mestima, to ćemo postići lepljenjem papirne samolepljive trake. Važno je da smo mesta na zidu gde ćemo izvlačiti linije prethodno ofarbali u željenu boju. Kad nanesemo Evroplast i posle zaglađivanja ili zaribavanja samolepljivu traku skidamo odmah dok je malter svež, jer u suprotnom ako se malter osuši, prilikom skidanja doći će do pucanja ivica fasade tako da nećemo dobiti željeni izgled.

NAPOMENE:

Kad se završi sa postavljanjem maltera, fasada se mora štititi min. 24 sata, a to se postiže tako što se ne sklanja zaštitna zavesa. Povećanje vlage i sniženje temperature znatno produžava vreme sušenja a min. temperatura pri radu i sušenju fasade od +5 C mora da bude min. 24 sata od trenutka nanošenja. Nanošenje Evroplast-a se ne vrši po kiši, magli i jakom vetru i suncu, kao ni pri temperaturama manjim od +5 C i višim od 25 C. Malter je suv na dodir za 6 sati a potpuno suv za 24 sata pri tempertauri +20 C i relativnoj vlažnosti vazduha 65%. Odstupanja u nijansi od ton karte su moguća, istovetnost nijanse se garantuje samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne isporuke moguća su odstupanja u nijansi. U slučaju da se prilikom izvođenja radova izvođač ne pridržava gore navedenih upustava, dalje snosi svu odgovornost za eventualne reklamacije po bilo kom osnovu. U slučaju dodira sa kožom, isperite vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara. Posle upotrebe alat odmah oprati vodom. Čuvati od smrzavanja!

POTROŠNJA:

2,5 - 3,5 kg/m

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži u suvim i prozračnim prostorijama na temperaturi od +5 C do +35 C.

A/c maxVOC: 40 g/L uk. sadržaj VOC: 8 g/L.

NAMENA:

Mermerplast je fasadni dekorativni malter u obliku paste, nijansiran i spreman za upotrebu. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje zidne površine od betona, mineralnih maltera, siporeksa, fasadnih termoizolacionih sistema itd. Pogodan je za dekoraciju cokli, hodnika, stubova, okvira oko prozora i vrata. Otporan je na atmosferske uticaje i UV zračenje.

SASTAV:

Sadrži reakcionu smešu 5-hloro-2-metil-4-izotiazolinon-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)

PRIPREMA I UGRADNJA:

Površina na koju se nanosi Mermerpalst treba da bude ravna, suva i čista, bez masnoća i slabo vezanih delova. Pre nanošenja Mermerplast-a potrebno je na zid naneti Akrilni Primer u boji Mermerplast-a čime osiguravamo dobro prianjanje maltera za podlogu. Mermerplast se dobro promeša električnom ručnom mešalicom 5-10 min., tako da postane penast i homogen, a na površini će se pojaviti pena. Pre upotrebe Mermerplast je potrebno presuti u neki veći sud ili podeliti na dva dela (u dva suda) zbog bubrenja mase. Nanosi se čeličnom gletaricom na zid tako što je lepimo bez naročite pažnje na debljinu sloja. Cilj nam je da pokrijemo 100% površine zida. Obzirom na kratko otvoreno vreme rada sa ovim materijalom, već nakon nabačenih 2-3 m moramo pristupiti drugoj fazi ugradnje a to je konačno ravnanje tj. upeglavanje Mermerplast-a čistom gletaricom. Posle svakog poteza gletaricu dodatno čistimo špahtlom, a višak materijala sa nam na zidu ostane debljina sloja onoliko koliko je debeo materijal oko 1,5 mm. Kod većih površina najbolje je da rade dva izvođača koji prate jedan drugog. Preporučuje se da potezi na jednoj površini budu istog pravca i smera kako bi ustrojstvo i raspored granula na površini bio jednak. Nakon izravnate i upeglane površine izgled svežeg Mermerplast-a je i dalje mlečan, tj.prisutna je pena po površini koja mu daje bled izgled. Nakon 30 minuta pena će se povući i Mermerplast će dobiti svoju pravu nijansu. Nakon toga se više NIKAKO NE SME DIRATI, DORAĐIVATI, NITI POPRAVLJATI. IZRADA IVICA: Kada izvodimo ugradnju Mermerplast-a na dve površine koje treba da formiraju ivicu od 90 , Moramo biti obazrivi: ako radimo na obe površine istovremeno, u mokrom stanju, nećemo moći uspešno da izvedemo ivicu kako bi ona bila ravna i oštra. To možemo uraditi samo ako prvo ugladimo Mermerplast na jedan zid i tom prilikom špahtlom ,,obrijemo” višak koji je otišao preko ivice zida na drugu stranu neobrađenog zida. Nakon očvršćavanja tog sloja (min. nakon 3h) uradimo i drugu površinu. IZRADA LINIJA-FUGA:Ako želimo da neku površinu odvojimo fugom koja će biti glatka i obojena nekom drugom bojom, to ćemo uraditi sa samolepljivom fasadnom trakom. Kad nanesemo Mermerplast sa obe strane, bitno je da traku odmah skinemo pre nego što materijal očvrsne.

NAPOMENE:

Kad se završi sa postavljanjem maltera, fasada se mora štititi min. 24 sata, a to se postiže tako što se ne sklanja zaštitna zavesa. Povećanje vlage i sniženje temperature znatno produžava vreme sušenja a min. temperatura pri radu i sušenju fasade od +5 C mora da bude min. 24 sata od trenutka nanošenja. Nanošenje Evroplast-a se ne vrši po kiši, magli i jakom vetru i suncu, kao ni pri temperaturama manjim od +5 C i višim od 25 C. Malter je suv na dodir za 6 sati a potpuno suv za 24 sata pri tempertauri +20 C i relativnoj vlažnosti vazduha 65%. Odstupanja u nijansi od ton karte su moguća, istovetnost nijanse se garantuje samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne isporuke moguća su odstupanja u nijansi. U slučaju da se prilikom izvođenja radova izvođač ne pridržava gore navedenih upustava, dalje snosi svu odgovornost za eventualne reklamacije po bilo kom osnovu. U slučaju dodira sa kožom, isperite vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara. Posle upotrebe alat odmah oprati vodom. Čuvati od smrzavanja!

POTROŠNJA:

3.5 - 4,0 kg/m2

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži u suvim I prozračnim prostorijama na temperaturi od +5 C do +35 C.

A/c maxVOC: 40 g/L uk. sadržaj VOC: 8 g/L.