Stručni saveti

Postupak zaštite i dekoracije drveta transparentnim i pokrivnim premazima korak po korak (1,2,3...)

Transparentni premazi za stare površine

 1. Stari premaz se mora potpuno ukloniti brušenjem brusnim papirom granulacije od 120 do 300.
 2. Brusnu prašinu i nečistoće ukloniti četkom ili krpom.
 3. Na manje površinske pukotine špahtlom naneti Akrilni kit koji treba nakon sušenja obrusiti brusnim papirom 320.
 4. Ukloniti brusnu prašinu četkom ili krpom.
 5. Naneti Evrolazur classic, Evrolazur extra ili Evrolak.
 6. Sledeći sloj premaza naneti nakon potpunog sušenja prethodnog sloja.

Transparentni premazi za nove površine

 1. Suvu drvenu površinu dobro izbrusiti brusnim papirom 120 - 180.
 2. Brusnu prašinu i nečistoće ukloniti četkom ili krpom.
 3. Na manje površinske pukotine špahtlom naneti Akrilni kit koji treba nakon sušenja obrusiti brusnim papirom 320.
 4. Ukloniti brusnu prašinu četkom ili krpom.
 5. Naneti sredstvo za zaštitu drveta od insekata i Lazur grund, koji štiti drvo od gljivica i plesni.
 6. Naneti Firnis za impregnaciju drveta.
 7. Nakon sušenja Firnisa naneti Evrolazur classic, Evrolazur extra ili Evrolak.
 8. Sledeći sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prethodnog proizvoda što je dato u uputstvu za upotrebu za svaku vrstu premaza.

Pokrivni premazi za stare površine

 1. Stari premaz se mora potpuno ukloniti brušenjem brusnim papirom granulacije od 120 do 300.
 2. Brusnu prašinu i nečistoće ukloniti četkom ili krpom.
 3. Na manje površinske pukotine špahtlom naneti Akrilni kit koji treba nakon sušenja obrusiti brusnim papirom 320.
 4. Ukloniti brusnu prašinu četkom ili krpom.
 5. Naneti Emajl lak profesional u željenoj nijansi.
 6. Sledeći sloj Emajl laka profesional naneti nakon potpunog sušenja prethodnog sloja.

Pokrivni premazi za nove površine

 1. Suvu drvenu površinu dobro izbrusiti brusnim papirom 120 - 180.
 2. Brusnu prašinu i nečistoće ukloniti četkom ili krpom.
 3. Na manje površinske pukotine špahtlom naneti Akrilni kit koji treba nakon sušenja obrusiti brusnim papirom 320.
 4. Ukloniti brusnu prašinu četkom ili krpom.
 5. Naneti sredstvo za zaštitu drveta od insekata i Lazur grund, koji štiti drvo od gljivica i plesni.
 6. Naneti Firnis za impregnaciju drveta.
 7. Nakon sušenja Firnisa naneti Osnovnu boju za drvo - uljanu, razređenu Uljanim razređivačem.
 8. Nakon sušenja Osnovne boje za drvo nanosi se Emajl lak u željenoj nijansi, razređen uljanim razređivačem.
 9. Sledeći sloj Emajl laka naneti nakon potpunog sušenja prethodnog sloja.

Greške pri bojenju i lakiranju drvenih površina

Greška Uzrok
Slabo prijanjanje Loše očišćena podloga, prisustvo masnoće
Pojava grudvica Prljav ili neodgovarajući alat, loše očišćena podloga, mešanje sa neodgovarajućim razređivačem
Pojava mehurića na površini Prljav ili neodgovarajući alat, previsoka ili preniska atmosferska temperatura (hladi ili pregreva podlogu)
Mat izgled (izgubljen sjaj) Upotreba pogrešnih razređivača, loši radni uslovi, uticaj vremenskih uslova
Ljuštenje boje Stara boja nije odstranjena, loše očišćena podloga, nije korišćena osnovna boja ili impregnator
Boja se ne suši Neuklonjeni ostaci odstranjivača boje, visoka vlažnost vazduha, preniska temperatura
Pucanje filma, pukotine i smežuranost Nanošenje boje u debelom sloju, loše pripremljena podloga, previsoka vlažnost drveta
Neodgovarajuća nijansa Loše uklonjen stari premaz, nedovoljno promešana boja

Postupak zaštite i dekoracije metala pokrivnim premazima korak po korak (1,2,3...)

Pokrivni premazi za stare površine

 1. Ukloniti stari premaz Skidolom-S ili Nitro razređivačem.
 2. Šmirglom ili žičanom četkom odstraniti sve mehaničke nečistoće.
 3. Rđu odstraniti Antikorozinom-A.
 4. Ukloniti ostatke premaza, rđu i prašinu suvom krpom ili natopljenom Nitro razređivačem.
 5. Ako ima neravnina popuniti ih odgovarajućim kitom, a nakon sušenja površinu izbrusiti.
 6. Razređenu i odgovarajuću Osnovnu boju nanositi četkom, valjkom ili prskanjem.
 7. Nakon sušenja osnovne boje, tj. nakon isteka propisanog vremena, naneti pokrivnu boju - Emajl lak, Efekt lak, Industrijski brzosušivi emajl lak ili Antik lak.

Pokrivni premazi za nove površine

 1. Ukloniti prašinu i masnoću krpom natopljenom Nitro razređivačem.
 2. Ako je površina zarđala, grupe naslaga rđe otkloniti mehaničkim putem, a zatim četkom ili potapanjem naneti Antikorozin A.
 3. Ako naslage rđe nisu dovoljno otklonjene posle 30 minuta, postupak sa Antikorozinom A ponoviti.
 4. Na suvu površinu se zatim nanosi razređena odgovarajuća Osnovna boja u jednom ili dva sloja, četkom, valjkom ili prskanjem..
 5. Nakon sušenja osnovne boje, tj. nakon isteka propisanog vremena, naneti pokrivnu boju - Emajl lak, Efekt lak, Industrijski brzosušivi emajl lak ili Antik lak.

Greške pri bojenju metalnih površina

Greška Uzrok
Slabo prijanjanje Prisustvo masnoće, rđa slabo očišćena
Pojava grudvica pri upotrebi emajla Prljav ili neodgovarajući alat, loše očišćena podloga, mešanje sa neodgovarajućim razređivačem
Tragovi valjka ili četke Prljav ili neodgovarajući alat, previsoka atmosferska temperatura, gusta boja, neodgovarajuć razređivač
Mat izgled (izgubljen sjaj) Upotreba pogrešnih razređivača, loši radni uslovi, uticaj vremenskih uslova
Ljuštenje boje Stara boja nije odstranjena, loše očišćena podloga, nije korišćena osnovna boja
Boja se ne suši Neuklonjeni ostaci odstranjivača boje, visoka vlažnost vazduha, preniska temperatura
Slaba pokrivenost Previše razređena boja, pretanak nanos boje
Neodgovarajuća nijansa Nedovoljno promešana boja

Postupak zaštite i dekoracije zidnih površina korak po korak (1,2,3...)

Zaštita i dekoracija unutrašnjih zidova od betona, maltera i cigle - za stare površine

 1. Ukloniti labave slojeve starih premaza.
 2. Sa zidnih površina zaraženih plesnima, odstraniti mehaničkim putem, a zatim naneti sredstvo za saniranje zidne plesni.
 3. Prostoriju treba provetravati.
 4. Neravnine popuniti Gletom EU i nakon sušenja obrusiti brusnim papirom.
 5. Evropol (Evropol economic, Evropol fresh ili Evropol gold) tonirati Dipi evroton-om ili Pastom za toniranje do željene nijanse, razrediti vodom i nanositi na zid valjkom ili četkom.
 6. Za preventivnu zaštitu od plesni, Sredstvo za saniranje zidne plesni se može direktno dodati u kantu sa Evropol-om.
 7. Sledeći sloj Evropol-a naneti nakon sušenja prethodnog sloja.

Zaštita i dekoracija unutrašnjih zidova od betona, maltera i cigle - za nove površine

 1. Ukloniti prljavštinu i nečistoće sa zidova.
 2. Neravnine popuniti Gletom EU i nakon sušenja obrusiti brusnim papirom.
 3. Naneti Akrilnu emulziju podlogu odgovarajuće razređenu vodom, za impregnaciju zidnih površina.
 4. Ako je zidna površina jako porozivna Akrilnu emulziju podlogu naneti u dva sloja.
 5. Evropol (Evropol economic, Evropol fresh ili Evropol gold) tonirati Dipi evroton-om ili Pastom za toniranje do željene nijanse, razrediti vodom i nanositi na zid valjkom ili četkom.
 6. Za preventivnu zaštitu od plesni, Sredstvo za saniranje zidne plesni se može direktno dodati u kantu sa Evropol-om.
 7. Sledeći sloj Evropol-a naneti nakon sušenja prethodnog sloja.

Greške pri bojanju zidnih površina

Greška Uzrok
Slabo prijanjanje
 • - Stara boja na zidu je previše glatka
 • - Neočišćena podloga, prašina, masnoća
 • - Porozna površina
Šarenilo u nijansi (senke)
 • - Prebrzo sušenje boje
Slaba pokrivenost
 • - Previše razređena boja
 • - Stara nijansa tamna
Pucanje i otpadanje osušene boje
 • - Nanesen predebeli sloj boje
 • - Prisustvo vlage u zidovima
 • - Neodgovarajuća i porozna podloga
Neprijatan miris i nehomogen izgled
 • - Prisustvo mikroorganizama (stara boja)
 • - Boja se ne može naneti ako je smrzla

Postupak nanošenja dekorativnih maltera korak po korak (1,2,3...)

Evroplast - akrilni dekorativni malter za stare površine

 1. Ukloniti labave slojeve starih premaza.
 2. Neravnine popuniti lepilom za stiropor Stirocol univerzal ili Stirocol termoflex.
 3. Naneti Akrilni primer ili Uni Grund u odgovarajućoj nijansi, za impregnaciju zidnih površina.
 4. Evroplast se dobro promeša, po potrebi razredi vodom, a zatim se gletaricom nanosi u debljini sloja najkrupnijeg zrna. Obrada se vrši zaribavanjem horizontalno, vertikalno ili kružno, po izboru.
 5. Evroplast se nanosi u jednom sloju, malter je suv na dodir za 6 sati a potpuno za 24 sata.

Evroplast - akrilni dekorativni malter za nove površine

 1. Ukloniti prašinu i nečistoće sa omalterisanih zidova koji moraju biti stari najmanje 21 dan.
 2. Neravnine popuniti lepilom za stiropor Stirocol univerzal ili Stirocol termoflex.
 3. Naneti Akrilni primer ili Uni Grund u odgovarajućoj nijansi, za impregnaciju zidnih površina.
 4. Evroplast se dobro promeša, po potrebi razredi vodom, a zatim se gletaricom nanosi u debljini sloja najkrupnijeg zrna. Obrada se vrši zaribavanjem horizontalno, vertikalno ili kružno, po izboru.
 5. Evroplast se nanosi u jednom sloju, malter je suv na dodir za 6 sati a potpuno za 24 sata.

Mermerplast za stare površine

 1. Ukloniti labave slojeve starih premaza.
 2. Neravnine popuniti lepilom za stiropor Stirocol univerzal ili Stirocol termoflex.
 3. Naneti Akrilni primer ili Uni grund u odgovarajućoj nijansi, za impregnaciju zidnih površina.
 4. Mermerplast se dobro promeša, tako da postane penast, po potrebi razrediti vodom, a zatim se gletaricom nanosi na pripremljenu površinu, tako da između mermernih zrna nema praznina. Kada malter izgubi mlečan izgled, površinu finalno izgladimo.
 5. Mermerplast se nanosi u jednom sloju.

Mermerplast za nove površine

 1. Ukloniti prašinu i nečistoće sa omalterisanih zidova koji moraju biti stari najmanje 21 dan.
 2. Neravnine popuniti lepilom za stiropor Stirocol univerzal ili Stirocol termoflex.
 3. Naneti Akrilni primer ili Uni grund u odgovarajućoj nijansi, za impregnaciju zidnih površina.
 4. Mermerplast se dobro promeša, tako da postane penast, po potrebi razrediti vodom, a zatim se gletaricom nanosi na pripremljenu površinu, tako da između mermernih zrna nema praznina. Kada malter izgubi mlečan izgled, površinu finalno izgladimo.
 5. Mermerplast se nanosi u jednom sloju.

Greške pri bojanju fasadnih površina

Greška Uzrok
Slabo prijanjanje
 • - Stara boja na zidu je previše glatka
 • - Neočišćena podloga, prašina, masnoća
 • - Porozna površina
Šarenilo u nijansi (senke)
 • - Prebrzo sušenje boje
Slaba pokrivenost
 • - Previše razređena boja
 • - Stara nijansa tamna
Pucanje i otpadanje osušene boje
 • - Nanesen predebeli sloj boje
 • - Prisustvo vlage u zidovima
 • - Neodgovarajuća i porozna podloga
Neprijatan miris i nehomogen izgled
 • - Prisustvo mikroorganizama (stara boja)
 • - Boja se ne može naneti ako je smrzla