E-72 - Antiton

Namena

Sredstvo za neutralizaciju ostataka razvijača nakon razvijanja. Koristi se kao sredstvo protiv toniranja prilikom štampe.

Ambalaža Pakovanje Transportno pakovanje Jedinica mere
PVC kanister 10/1 1 lit.