Akrilni primer za dekorativne maltere

Namena

Akrilni primer za dekorativne maltere se upotrebljava kao osnovni premaz za impregnaciju zidnih površina pre ugradnje dekorativnih maltera. Proizvodi se prema odgovarajućim nijansama prema ton karti Evroplasta i Mermerplasta, ili po posebnom zahtevu.

Priprema i nanošenje

Akrilni primer se razredi vodom do radnog viskoziteta (1 deo Primera i 2 do 3 dela vode), i nanosi se četkom ili valjkom na čist i suv zid bez labavih delova. Dekorativni malter se nanosi nakon potpunog sušenja akrilnog primera, najbolje nakon 24 sata.

Potrošnja

0,2 kg/m2

Pakovanje

5kg / 10kg / 20kg

Nijanse

Evroplast i akrilni primer zaribana fasada 1.5mm

Zaribana fasada 1.5 mm

Evroplast i akrilni primer zaglađena fasada 1.5mm

Zaglađena fasada 1.5 mm

Evroplast i akrilni primer zaribana fasada 2mm

Zaribana fasada 2 mm

Evroplast i akrilni primer zaglađena fasada 2mm

Zaglađena fasada 2 mm

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-20

E - 20

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-21

E - 21

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-22

E - 22

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-23

E - 23

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-120

E - 120

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-121

E - 121

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-122

E - 122

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-123

E - 123

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-130

E - 130

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-131

E - 131

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-132

E - 132

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-133

E - 133

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-30

E - 30

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-31

E - 31

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-32

E - 32

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-33

E - 33

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-210

E - 210

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-211

E - 211

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-212

E - 212

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-213

E - 213

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-140

E - 140

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-141

E - 141

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-142

E - 142

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-143

E - 143

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-90

E - 90

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-91

E - 91

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-92

E - 92

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-93

E - 93

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-240

E - 240

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-241

E - 241

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-242

E - 242

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-243

E - 243

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-250

E - 250

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-251

E - 251

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-252

E - 252

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-253

E - 253

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-40

E - 40

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-41

E - 41

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-42

E - 42

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-43

E - 43

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-160

E - 160

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-161

E - 160

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-162

E - 162

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-163

E - 163

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-170

E - 170

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-171

E - 171

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-172

E - 172

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-173

E - 173

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-50

E - 50

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-51

E - 51

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-52

E - 52

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-53

E - 53

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-190

E - 190

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-191

E - 191

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-192

E - 192

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-193

E - 193

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-220

E - 220

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-221

E - 221

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-222

E - 222

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-223

E - 223

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-230

E - 230

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-231

E - 231

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-232

E - 232

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-233

E - 233

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-80

E - 80

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-81

E - 81

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-82

E - 82

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-83

E - 83

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-180

E - 180

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-181

E - 181

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-182

E - 182

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-183

E - 183

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-20

E - 303

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-304

E - 304

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-305

E - 305

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-306

E - 306

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-70

E - 70

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-71

E - 71

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-72

E - 72

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-302

E - 302

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-10

E - 10

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-402

E - 402

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-403

E - 403

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-301

E - 301