Evrofas extra

Namena

Evrofas Ekonomik fasadna boja je namenjena za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina. Jednostavan je za primenu, ima dobru pokrivnu moć, otporan je na atmosferske uticaje i dobro prijanja na zid.

Priprema i nanošenje

Nanosi se na suvu, čistu podlogu, četkom ili valjkom u dva sloja. Pre nanošenja Evrofasa stare površine treba kvalitetno pripremiti i impregnirati, a nove površine impregnirati Akrilnom podlogom. Sušenje između prvog i drugog premaza je oko 2 sata. Razređuje se sa 10-15% vode.

Potrošnja

0.2 kg/m2

Pakovanje

5kg / 10kg / 25kg

Ton karta

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-20

E - 20

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-21

E - 21

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-22

E - 22

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-23

E - 23

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-120

E - 120

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-121

E - 121

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-122

E - 122

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-123

E - 123

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-130

E - 130

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-131

E - 131

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-132

E - 132

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-133

E - 133

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-30

E - 30

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-31

E - 31

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-32

E - 32

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-33

E - 33

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-210

E - 210

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-211

E - 211

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-212

E - 212

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-213

E - 213

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-140

E - 140

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-141

E - 141

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-142

E - 142

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-143

E - 143

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-90

E - 90

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-91

E - 91

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-92

E - 92

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-93

E - 93

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-240

E - 240

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-241

E - 241

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-242

E - 242

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-243

E - 243

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-250

E - 250

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-251

E - 251

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-252

E - 252

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-253

E - 253

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-40

E - 40

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-41

E - 41

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-42

E - 42

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-43

E - 43

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-160

E - 160

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-161

E - 160

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-162

E - 162

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-163

E - 163

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-170

E - 170

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-171

E - 171

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-172

E - 172

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-173

E - 173

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-50

E - 50

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-51

E - 51

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-52

E - 52

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-53

E - 53

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-190

E - 190

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-191

E - 191

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-192

E - 192

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-193

E - 193

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-220

E - 220

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-221

E - 221

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-222

E - 222

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-223

E - 223

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-230

E - 230

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-231

E - 231

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-232

E - 232

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-233

E - 233

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-80

E - 80

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-81

E - 81

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-82

E - 82

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-83

E - 83

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-180

E - 180

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-181

E - 181

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-182

E - 182

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-183

E - 183

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-20

E - 303

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-304

E - 304

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-305

E - 305

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-306

E - 306

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-70

E - 70

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-71

E - 71

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-72

E - 72

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-302

E - 302

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-10

E - 10

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-402

E - 402

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-403

E - 403

Ton karta - Evroplast i Akrilni primer E-301

E - 301