SN Veza

Namena

Koristi se kao veza između starih i novih betonskih površina, povećava prionjivost između starih i novih betonskih površina. Preparat duboko penetrira u podlogu i ostvaruje bolji kontakt između podloge i novog materijala. Mešanjem sa cementom dobija se masa koja odlično prijanja za stari i novi beton, pa se na taj način formira veza.

Pakovanje

1kg / 3kg / 5kg