Disperzivni glet - pripremljena glet masa

Namena

Disperzivni beli glet se koristi za fino izravnjavanje unutrašnjih zidnih površina.

Način nanošenja

Masa je pripremljena za upotrebu. Zidne površine treba da budu suve i čiste. Nanosi se čeličnom gletaricom u dva sloja. Posle toga se brusi brusnim papirom.

Potrošnja

0.5 - 1.5 kg/m2

Pakovanje

1.5kg / 5kg /25kg