Kerkol EK - 11

Namena

Kerkol EK-11 je lepilo za keramiku namenjeno za lepljenje pločica od keramike, prirodnog kamena i terakota, na horizontalne i vertikalne površine, kako u unutrašnjim tako i na spoljašnjim površinama.

Priprema i ugradnja

Kerkol EK-11 lepilo se meša sa vodom u odnosu 3:1 (3 dela mase, 1 deo vode). Masa treba da odstoji 15-20 minuta, ponovo promeša i nazubljenom gletaricom nanosi na podlogu. Kerkol se nanosi na čvrste, suve i nosive podloge. Otvoreno vreme rada je 15-20 minuta, a nakon 24 sata može se fugovati. Višak lepila se uklanja vodom, a očvrsli delovi mehaničkim putem.

Potrošnja

2-4 kg/m2

Pakovanje

5kg / 25kg