Laneno ulje

Namena

Laneno ulje se upotrebljava u slikarstvu, kao dodatak uljanim bojama, lazurnim premazima i sl. Izrađeno je od visokokvalitetnog ulja semena lana.

Način nanošenja

Upotrebljava se nerazređen mešanjem sa slikarskim uljanim bojama, lazurnim premazima i sl. Alat oprati uljanim razređivačem ili Terpentinom. Dodaje se 5 - 10 % u boju.

Potrošnja

/

Pakovanje

0.5 L / 0.9 L